Bollklubben -48 ny ägare av Nya Ehnvallen
Bollklubben - 48 rfPublicerad: 15.04.2024 15:22

Bollklubben -48 ny ägare av Nya Ehnvallen

Sedan en tid tillbaka har förhandlingar kring konstgräsplanen Nya Ehnvallen med tillhörande byggnader förts mellan ägaren Wasa Footballcup rf och Bollklubben -48 rf (BK -48). Som tidigare framgått i media har Wasa Footballcup aktivt försökt avyttra sina fastighetsinnehav. En överenskommelse om köp av Nya Ehnvallens konstgräsplan med tillhörande byggnad har nåtts. Ärendet har behandlats på årsmötet 11 april 2024 och föreningen har därmed fattat ett stort och historiskt beslut om att köpa Nya Ehnvallen.

Investeringen ses som en satsning på den lokala fotbollen och den ger förutsättningar för barn, unga och seniorer att utöva fotboll i området där BK -48:s har sina rötter. Det finns en vision om att i framtiden även kunna bygga ett klubbhus på tomten och därmed ytterligare stärka samhörigheten inom föreningen och skapa en tydligare föreningsidentitet i närområdet. BK -48 har som avsikt att driva verksamheten vidare i samma anda som WFC gjort.

Ordförande Maria Rönn-Liljenfeldt i Vasabladet (13.4.2024):

”Det känns jättebra. Det här är ett arbete som vi har förberett en längre tid, satt oss in i både fördelarna och utmaningarna med att ha en egen fotbollsplan. Eftersom Wasa Football Cup vill avyttra de här fastigheterna tycker vi att det är viktigt att vi kan vara med och stöda och bibehålla tillgången till hobbyverksamhet i närområdet. Vi får också ett eget hem.”

Wasa Footballcup och Bollklubben-48 rf har därtill ingått ett långsiktigt samarbete som innebär att cupen får använda Nya Ehnvallens konstgräsplan och byggnader under den årligen återkommande fotbollsturneringen.

BK-48

Bollklubben 48 rf. 2292190-0

Mossavägen 36

65280 Vasa


e-post: styrelsen@bk48.fi